Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
ISO-point

Personeel voor vakgebieden kwaliteit, veiligheid, arbo, milieu

Contact

Geef je carriere een boost! Ga aan de slag als Accountmanager bij ISO-point

vacature

ISO-point is ook actief in de foodbranche

ontdek meer

ISO-point is actief in vele branches

ontdek welke

Snel zoeken
Vacatures
inRegio Den Haag
inRegio Meppel
inRegio Eindhoven
inRegio Arnhem
inRegio Duiven
Bekijk alle vacatures

ISO-point is partner van MVO Nederland

Elk bedrijf en elke organisatie met MVO-ambitie kan partner worden van MVO Nederland. Van MKB tot multinational, van beginner tot koploper en uit elke sector: iedereen kan (verder) aan de slag met MVO!
Partner worden is eenvoudig. Controleer of u aan onderstaande voorwaarden voldoet, doorloop de stappen voor aanmelding en u ontvangt direct een bevestiging en meer informatie.

Wilt u met u bedrijf nog een stapje verder kunt u kiezen voor het hanteren van de ISO 26000 richtlijn. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. ISO 26000 is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering.

De richtlijn ISO 26000

De vier hieronder genoemde onderdelen zijn de belangrijkste inhoudelijke hoofdstukken van de richtlijn. Per onderdeel wordt aangegeven wat er wordt verwacht en hoe u dit kunt doen.
Het uitgangspunt is:

 1. dat een organisatie vanuit een basishouding (7 MVO-principes) 
 2. samen met haar omgeving (stakeholders) 
 3. bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (37 onderwerpen) 
 4. zij aan de slag gaat (implementatie)

De inhoud
ISO 26000 kent 4 belangrijke onderdelen. Het uitgangspunt is dat een organisatie vanuit een basishouding (MVO-principes) samen met haar omgeving (stakeholders) bekijkt met welke maatschappelijke thema’s (MVO-kernonderwerpen) zij aan de slag gaat (implementatie).

1. MVO-principes
ISO 26000 benoemt 7 generieke MVO-principes. Deze principes vormen de basis bij ieder besluit en iedere activiteit van een organisatie. Het gaat om de volgende principes:

 1. Accountability (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen) 
 2. Transparantie 
 3. Ethisch gedrag 
 4. Respect voor stakeholderbelangen 
 5. Respect voor wet- en regelgeving 
 6. Respect voor internationale gedragsnormen 
 7. Respect voor mensenrechten

Per principe geeft de richtlijn aan op welke manier een organisatie hier invulling aan kan geven.

2. Stakeholders
ISO 26000 benoemt het belang van de omgeving voor de organisatie en de organisatie voor de omgeving. Daarom beschrijft de richtlijn hoe een organisatie in kaart kan brengen welke stakeholders de omgeving vertegenwoordigen, en hoe zij deze stakeholders kan betrekken om te horen wat zij verwachten van de organisatie op het gebied van MVO.

3. MVO-kernthema's
Naast de MVO-principes, benoemt ISO 26000 7 MVO-kernthema's die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Deze kernthema's zijn onderverdeeld in 37 subthema's, de zogeheten MVO-issues. Organisaties moeten zelf bepalen of en in hoeverre een bepaald MVO-issue relevant is, waar prioriteit gesteld zou moeten worden. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema's.

 1. Bestuur van de organisatie 
 2. Mensenrechten 
 3. Arbeidsomstandigheden 
 4. Milieu 
 5. Eerlijk zakendoen 
 6. Consumentenaangelegenheden
 7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

4. Implementatie
Het uiteindelijke doel is om structureel met bovengenoemde thema's aan de slag te gaan en MVO te integreren in de bedrijfsvoering. Een bekende managementaanpak voor het systematische aanpak hiervoor is de plan-do-check-act-cyclus. De onderdelen van ISO 26000 komen terug in deze managmentcyclus.

Aan de slag met ISO 26000
ISO 26000 is een zeer complete en omvangrijke richtlijn. De MVO-wegwijzer ISO 26000 helpt u gestructureerd aan de slag te gaan met MVO volgens de richtlijn ISO 26000. Er zijn meer manieren om te starten met ISO 26000.

Achtergrond
Er zijn verschillende internationale verdragen die betrekking hebben op MVO-onderwerpen. Bijvoorbeeld het Ruggie-beleidskader over de rechten van de mens in relatie tot het bedrijfsleven. En de VN-milieuverdragen, zoals het Protocol van Kyoto inzake klimaatverandering. De OESO-richtlijnen laten zien welke rol bedrijven hierin hebben. ISO 26000 laat zien hoe je invulling kunt geven aan de OESO-richtlijnen.

ISO is een wereldwijde organisatie en de ISO 26000-richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van organisaties en experts uit 94 landen. Het opstellen heeft plaatsgevonden op basis van 'argumenten en consensus'. Op die manier is er een breed draagvlak ontstaan voor ISO 26000 onder de verschillende stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO's en overige partijen.

Delen

ECO NOVA B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.