Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
ISO-point

Personeel voor vakgebieden kwaliteit, veiligheid, arbo, milieu

Contact

Geef je carriere een boost! Ga aan de slag als Accountmanager bij ISO-point

vacature

ISO-point is ook actief in de foodbranche

ontdek meer

ISO-point is actief in vele branches

ontdek welke

Snel zoeken
Vacatures
inRegio Haarlem
inRegio Dordrecht
inRegio Haarlem
inHendrik-Ido-Ambacht
Bekijk alle vacatures

Werknemer struikelt over het gereedschap dat hij zelf heeft laten slingeren…werkgever aansprakelijk?

Bron: Arbozone.nl, Lawton Advocaten

Struikel-, val- en uitglijpartijen komen met enige regelmaat terug in het kader van de jurisprudentie die op Arbozone.nl behandeld wordt. Ondanks dat er vaste richtsnoeren en bepalingen zijn waaraan wordt getoetst, wordt elke zaak individueel beoordeeld en kenmerkt zich door specifieke details wat de zaak net weer anders maakt dan vergelijkbare zaken. Zo ook de struikelpartij van de onfortuinlijke monteur die struikelt over een accuboor die hij zelf heeft laten slingeren op zijn werkplek. Is de werkgever aansprakelijk voor de schade die hij daardoor lijdt?

De zaak en de feiten

Werknemer werkt als 1e monteur bij Neptunes, een internationaal tentenbouwbedrijf. Het gaat hierbij niet om kampeertenten, maar om tenten die bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden worden gebruikt, of zoals in dit geval een tent op het dek van een groot zeeschip. Op een gegeven moment was werknemer bezig met het aanbrengen van traptreden in een trap. Hij werkte daarvoor in een hoogwerker en gebruikte diverse gereedschappen waaronder een accuboor. Deze gereedschappen legde hij steeds los in de bak van de hoogwerker, omdat er geen andere opbergmogelijkheden waren. Nadat hij wat schroeven en pluggen had gehaald, moest de werknemer weer in de bak van de hoogwerker klimmen. Omdat hij zijn voet neerzette op de accuboor die los in het bakje lag, verdraaide hij zijn knie. In het ziekenhuis is hij aan het letsel geopereerd. Hij stelt de werkgever aansprakelijk voor de door hem geleden schade op grond van artikel 7:658 BW, nu de werkgever niet aan de zorgplicht zou hebben voldaan. Zo heeft de werkgever nagelaten eenvoudige en weinig kostbare veiligheidsmaatregelen te treffen waardoor het ongeval voorkomen had kunnen worden. Zo had volgens de werknemer een opbergbakje in de bak van de hoogwerker geplaatst kunnen worden of er had hem een gereedschapsriem ter beschikking moeten worden gesteld.

Tussen partijen staat vast dat werknemer tijdens de uitoefening van zijn werk een ongeval is overkomen en dat hij schade heeft geleden. Werkgever stelt wel te hebben voldaan aan de zorgplicht en derhalve niet aansprakelijk te zijn voor de schade van de werknemer. Werkgever stelt aan alle veiligheidseisen en certificering te voldoen, keer op keer aandacht te vestigen op het netjes en veilig werken en ook veiligheidsmiddelen ter beschikking te hebben gesteld. werknemers hebben nog nooit om een gereedschapsriem gevraagd en daar past een accuboor volgens werkgever ook niet in. Als de werknemer zich aan alle regels over het netjes houden van de werkplek had geleden, was het ongeluk niet gebeurd volgens de werkgever.

Wat zegt de rechter?

De rechter oordeelt dat de werkgever op grond van artikel 7:658 lid 1 BW verplicht is te zorgen voor veilige werkplekken en materialen en zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs noodzakelijk is om schade te voorkomen. De werknemer kon zijn gereedschap nergens anders kwijt dan op de grond van de bak van de hoogwerker als hij ze niet gebruikte. Dat bracht een struikelrisico met zich mee en in zoverre was de werkplek onvoldoende veilig. Daaraan doet niet af dat de werknemers veelvuldig op netjes werken werden gewezen. Immers kan volgens de rechter niet van een normaal handelend werknemer die geconcentreerd aan het werk is worden verwacht dat hij zich telkens bewust is van het feit dat er misschien nog los gereedschap op de grond ligt. Voorts is de rechter van oordeel dat de risico’s op een ongeval wel degelijk hadden kunnen worden beperkt. Zo kon er een bakje in de bak worden bevestigd of konden er instructies aan de werknemers worden gegeven om de accuboor aan de broek te bevestigen als de boor niet gebruikt werd. Immers heeft elke accuboor een haak die daarvoor bedoeld is. De werknemers konden zelf ook uit de gebruiksaanwijzing opmaken dat de haak op die manier gebruikt kon worden en ze hadden er nooit om gevraagd aldus de werkgever.

Volgens de rechter ligt het echter op de weg van Neptunus als werkgever om te bepalen wat de meest veilige werkwijze is. Een werkgever moet zijn werknemers niet alleen uit en te na te waarschuwen voor gevaren, maar ook telkens actief te onderzoeken of er niet toch nog andere methoden zijn om de risico’s die in zijn branche optreden te verminderen. Door dit na te laten heeft de werkgever onvoldoende aan zijn zorgplicht voldaan en is hij aansprakelijk voor de schade van werknemer.

Wat betekent dit voor de prakijk?

Ook als aan alle veiligheidsnormen wordt voldaan en alleen met gecertificeerde materialen wordt gewerkt kan het raadzaam zijn om toch te kijken of er veiligere methoden voorhanden zijn om risico’s op ongevallen te verminderen. In dit geval had een simpele instructie ten aanzien van het hangen van de accuboor aan de riem wellicht al tot een ander oordeel geleid. Veiligheid is met andere woorden geen statisch iets en kan aan verandering onderhevig zijn. Daar moet een werkgever rekening mee houden in het kader van werkgeversaansprakelijkheid.

Bron: Arbozone.nl, Lawton Advocaten

Delen

ECO NOVA B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close