Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
ISO-point

Personeel voor vakgebieden kwaliteit, veiligheid, arbo, milieu

Contact

Geef je carriere een boost! Ga aan de slag als Accountmanager bij ISO-point

vacature

ISO-point is ook actief in de foodbranche

ontdek meer

ISO-point is actief in vele branches

ontdek welke

Snel zoeken
Vacatures
inOost Nederland
inDelfland
inZuid Limburg
Bekijk alle vacatures

“Veiligheid draait om samenwerken met mensen”

Michael van Binsbergen is als environmental and compliance coördinator werkzaam voor Petrogas E&P Netherlands B.V.. Hoewel hij inmiddels over ruime kennis beschikt van milieu, vergunningen en veiligheid, was het voorheen niet vanzelfsprekend dat zijn arbeidscarrière zich binnen deze werkvelden af zou spelen.

“Eigenlijk heb ik nooit bewust voor milieu gekozen”, geeft hij aan. “Ik ben op het LBO begonnen met plantenteelt. Vervolgens heb ik een jaartje boomteelt gedaan op het mbo met het idee om later in de tropische tuinbouw te kunnen gaan werken. Na een jaar bleek dat dit echter niet mijn ding was en stapte ik over op de net gestarte mbo-opleiding Milieutoezicht.” Daarna deed Van Binsbergen de hbo-opleiding Milieukunde en tijdens het begin van zijn werkende leven volgde hij de Open Universiteit in de avonduren en weekenden. “Zo ben ik steeds verder gegroeid in de milieu expertise. In de eerste tien jaar van mijn carrière heb ik veel gedaan op het gebied van milieu en vergunningverlening. Na vijf jaar als milieuconsultant gewerkt te hebben, ben ik bij de overheid gaan werken, waar ik vijf jaar vergunningverlenende werkzaamheden verrichtte.”

Na deze ervaringen vond hij het tijd om zijn opgedane ervaring te gaan benutten in het bedrijfsleven en startte hij in februari 2012 bij Odfjell Terminals in Rotterdam. Daar ben ik met mijn collega’s van de QHSE-afdeling in de weer geweest met de opbouw van de veiligheidscultuur en compliance. Als environmental engineer bij Odfjell was ik veel met vergunningaanvragen bezig voor de WABO, Waterwet en Natuurbeschermingswet. Ook bemoeide ik me met de opgelegde handhavingstrajecten van de overheid, waarbij het behandelen van dwangsommen een onderdeel was. Binnen mijn functie was ik niet verantwoordelijk voor het veiligheidsaspect. Al keek ik tijdens de rondgangen op het terrein wel of er veiligheidsissues waren die aandacht behoefden en participeerde ik in het uitvoeren van HAZOP’s en RCA-analyses.

Gewaardeerd

Inmiddels was Van Binsbergen begonnen aan een opleiding Hogere Veiligheidskunde, die hij op 4 maart 2015 met succes afrondde. “Op de lange termijn wil ik richting een functie op het gebied van veiligheid doorgroeien”, geeft hij aan. “Het liefst wel in combinatie met milieu, want daar ligt mijn basis. Veiligheid begint aan de top van een bedrijfsorganisatie. Hoe meer het management het goede voorbeeld geeft, hoe beter het uitgedragen en op de werkvloer gedragen kan worden. Verder is het zaak om een goede relatie op te bouwen met de mensen op de werkvloer en uit te leggen waarom bepaalde veiligheidsregels en milieuregels gehanteerd worden. Waarom is bijvoorbeeld een veiligheidsbril noodzakelijk? En waarom mag er zonder extra maatregelen niet worden geboord met een normale boormachine in een omgeving waarin mogelijk gas aanwezig kan zijn? Door dit aan de medewerkers uit te leggen, wordt veiligheid vanzelf een onderdeel van hun handelwijze.” Na bemiddeling via ISO-point werkt Michael van Binsbergen sinds 23 februari van dit jaar als environmental and compliance coördinator voor Petrogas E&P Netherlands B.V.. “Dat bevalt me goed. Ik richt me vooral op milieu en compliance van de HES-aspecten. Veiligheid en arbo-omstandigheden zijn de taken van de health safety officer en de occupational hygiene advisor. Maar binnen mijn eigen functie neem ik veiligheid waar nodig wel mee in mijn werkzaamheden, aangezien ik door mijn HVK-opleiding en mijn ervaringen bij Odfjell ook hiervan zeker kennis heb. Dit uit zich in het meedenken met collega’s tijdens overleggen of tijdens een offshore bezoek.”

Offshore Safety Directive

Petrogas E&P Netherlands B.V. beschikt over acht gas- en olieplatforms op de Noordzee. “Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik veel bezig met vergunningaanvragen die onder de Mijnbouwwetgeving vallen”, vervolgt Van Binsbergen. “Verder stel ik chemicaliën vergunningaanvragen op en zorg ik samen met anderen in de organisatie dat we aan de geldende wet- en regelgeving voldoen met betrekking tot HES-aspecten. Daarnaast zijn we binnen Petrogas bezig met het implementeren van de Offshore Safety Directive. Samen met de organisatie controleer ik aan welke artikelen we al voldoen en waar nog open acties zijn die we moeten oppakken voordat de richtlijn geïmplementeerd wordt en van kracht is. Verder help ik de organisatie met vragen over emissies, eisen die er in een vergunning staan dan wel uit wet- en regelgeving voortvloeien en andere milieu- of daaraan gerelateerde compliance onderwerpen met betrekking tot HES-aspecten. Al met al heb ik een heel breed en afwisselend takenpakket waarbij ik alles oppak op het gebied van milieu en de daaraan gerelateerde compliance.” Van Binsbergen profiteert binnen de gas- en olie-industrie van zijn eerder opgedane werkervaring binnen de advieswereld en de overheid. “Ik weet hoe een adviseur denkt en handelt. Ook ben ik door mijn werkervaring bij de overheid op de hoogte van het vergunningenproces bij overheden en de politieke druk die daar soms bij komt kijken.”

Praatje

In zijn huidige functie is het de bedoeling om een aantal keer per jaar de gas- en olieplatforms te bezoeken om de situatie ter plekke te zien en met operators van gedachten te wisselen. “Als ik op het platform bepaalde verbeterpunten op het gebied van veiligheid zie, neem ik deze mee en leg ik deze voor bij mijn directe collega’s van mijn afdeling Health, Environment & Safety, die vervolgens hiermee aan de slag kunnen met de afdeling Operations. Want als environmental compliance coördinator richt ik me weliswaar op de taken die tot mijn functie behoren, maar neem ik bij een bezoek ook de andere aspecten van de afdeling mee omdat je toch de HES-afdeling vertegenwoordigt. Ik bezoek een platform niet om het vingertje te heffen, maar om een praatje te maken en te horen hoe de operators tegen bepaalde zaken aankijken, bijvoorbeeld of vastgestelde procedures en wet- en regelgeving overeenkomen met de dagelijkse praktijk. Waar nodig geef ik uitleg of een toelichting of wijs ik ze op aandachtspunten. Het oordeel van medewerkers uit de werkpraktijk is belangrijk, want veiligheid draait toch vooral om het samenwerken met mensen.”

Share

Facebook Twitter LinkedIN Google Plus Share
ECO NOVA B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close